Spotkanie z przedsiębiorcami

Od początku mojej kadencji ważnym punktem było prowadzenie wszelakich konsultacji z mieszkańcami i różnymi grupami społecznymi. W mojej ocenie na  rozwój gminy w głównej mierze składają się przedsiębiorczy mieszkańcy, a w naszej gminie jest ich sporo. Dzięki nim następuje rozwój, przybywa miejsc pracy i innych korzyści w postaci podatku.

Celem naszych spotkań jest przede wszystkim pomoc poprzez solidną informację na temat dostępnych programów finansowych, ukierunkowanie na poszukiwanie kierunków rozwoju i pomocy różnych instytucji . Przy tej okazji przedstawiamy działania  urzędu gminy, nawiązujemy dialog, zasięgamy opinii  o sprawach ważnych dla nas wszystkich. Z pewnością to nie koniec spotkań. Spotkamy się w tym roku ponownie jeszcze jesienią.

Obecnie, jako samorząd pracujemy nad możliwością podjęcia uchwały, która zwolniłaby nowo powstałe firmy z podatku od nieruchomości na starcie przez okres kilku lat. W tym celu wystosowaliśmy zapytanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, gdyż z zapisów prawa wynika, że ten rok jest ostatnim rokiem obowiązywania ewentualnego przepisu, który upoważniałby firmę do skorzystania z ulgi pod warunkiem rozpoczęcia nowej działalności. Mimo to, czekamy na odpowiedź z wykładnią prawną.