Artykuły

Majówka  1 – 3 Maja 2006

 

Mecz piłki nożnej policjanci kontra księża.

 

Nagrody roku 2006 rozdane – 17.01.2007

 

Dzisiaj w Ośrodku Kultury w Czersku odbyło się noworoczne spotkanie Burmistrza i przedstawicieli samorządu z kierownikami instytucji, organizacji i firm.
Podczas spotkania Burmistrz Czerska dokonał podsumowania dokonań roku 2006, wręczył mrównież okolicznościowe statuetki „Młyńskiego Koła” za dokonania w 2006 roku.
Capella Pro Musica Antiqua – międzyszkolny zespół muzyki dawnej z Tucholi umilał czas podczas uroczystości.

Nagrodami roku 2006 uhonorowano:

w kategorii: wspieranie inicjatyw społecznych przez przedsiębiorców
Państwo Jadwiga i Marek Kaczyńscy

w kategorii: rozwój przedsiębiorczości

Pan Eugeniusz Słomiński „POLCOM COLLECTION”

w kategorii: osiągnięcia kulturalne,

za promocję Czerska poprzez własną twórczość artystyczną oraz liczne koncerty i występy estradowe
Pan Jerzy Warczak

w kategorii: działalności promocyjna i organizacyjna w Stowarzyszeniach i Związkach

za integrowanie środowiska kombatantów oraz liczne inicjatywy rozbudzające patriotyzm
Pani Edyta Łangowska

w kategorii: edukacja, oświata i wychowanie

za wkład w budowanie sprawnego systemu edukacyjnego w gminie oraz konsekwencję wychowawczą
Pan Kazimierz Wasiniewski

w kategorii: działalność na rzecz bezpieczeństwa

za podnoszenie poziomu skuteczności dzialania Komisariatu Policji w Czersku
Pan Sławomir Janicki

w kategorii: działalność na rzecz rozwoju sportu

za skuteczną pracę wychowawczą, szkoleniową i organizacyjną w sporcie dzieci i młodzieży
Pan Piotr Fryca


Majówka 2008

 

Majówkowy mecz księża – samorządowcy

 

Kolejna wizyta w Boizenburgu – 20.05.2009

 

 

Od 15 do 18 maja w partnerskim Boizenburgu przebywała delegacja samorządowa z Czerska. Tym razem, obok radnych i pracowników urzędu, uczestnikami wizyty byli także sportowcy (weterani i oldboye czerskiej piłki nożnej z Borowiaka wraz z przedstawicielami zarządu klubu) oraz policjanci. Sportowa część wizyty obejmowała całodzienny turniej piłkarski małych zespołów (po 6 zawodników), w którym na 5 startujących drużyn Czerszczanie odnieśli zwycięstwo. Jednak następnego dnia, w oficjalnym spotkaniu zespołów 11-osobowych Borowiak wyraźnie uległ Motorowi Boizenburg 2 : 10, a usprawiedliwieniem tego wyniku może być znaczna różnica wieku zawodników w zespołach i kilka kontuzji eliminujących z gry niektórych czerskich graczy. W sumie bilans wypada zatem remisowo. Drugi temat spotkań i rozmów to próba nawiązania praktycznych kontaktów przez policjantów. Nasi przedstawiciele wizytowali komisariat Policji w Boizenburgu i zapoznali się z jego wyposażeniem, organizacją oraz zakresem i wynikami działań. Wstępnie uzgodniono możliwość ewentualnej wizyty w Czersku przedstawiciela Policji z Boizenburga. Ta sprawa wymaga jednak bardziej szczegółowych uzgodnień po stronie niemieckiej. W ramach poznawanie regionu Meklemburgii – Pomorza Przedniego, samorządowa część delegacji uczestniczyła w zwiedzaniu Federalnej Wystawy Ogrodów „BUGA” w Szwerinie. Ta atrakcyjna część spotkania dostarczyła wielu ciekawych obserwacji, możliwych do wykorzystania przy realizacji zagospodarowywania terenów zielonych w Czersku.

 

Goście z Boizenburga – 15.09.2009

 

 

W miniony weekend mieliśmy przyjemność gościć w Czersku delegację z miasta partnerskiego Boizenburg. Wizyta stanowiła kontynuację kontaktów naszych miast w 17-tym roku partnerstwa, a jej istotne znaczenie wynikało z faktu, że od czerwca w Boizenburgu funkcjonuje nowa Rada Miejska po ostatnich wyborach samorządowych. W składzie delegacji było więc kilku nowych radnych, którzy jeszcze Czerska nie znali. Nasze kontakty niezmiennie od lat są bardzo ciepłe i wszechstronne. Przypomnijmy tylko, że wymiana partnerska obejmuje nie tylko władze samorządowe, ale także

strażaków, młodzież czy sportowców.

Tym razem Czersk w odwiedzającej nas grupie samorządowców i radnych był też komendant policji w Boizenburgu Egon Gruhlich, który z wielkim zainteresowaniem przyglądał się pracy czerskich kolegów. Czerski komendant Sławomir Janicki wtajemniczał niemieckiego kolegę w szczegóły pracy naszej policji. Jak zapewniają obaj panowie – to dopiero początek współpracy.

Na czele delegacji z Boizenburga stała Veronika Staalkopff – wiceburmistrz tego miasta.

Jak podkreśliła po trwającej trzy dni wizycie, Czersk pięknieje z roku na rok: „Widzimy u was ogromne zmiany. Piękne ulice, zadbane i kolorowe posesje, nowe domy i drogi… A to wszystko wśród tak pięknej przyrody! Już niedługo różnice między naszymi państwami zatrą się zupełnie. Patrzymy na te zmiany podziwiamy waszą pracę i podpatrujemy! Szczególnie spodobał  nam się pomysł z fontanną i

myślę, że sami z niego skorzystamy!”

Dodajmy, że w trakcie wizyty goście z zaprzyjaźnionego Boizenburga zwiedzili nie tylko sam Czersk, gdzie podziwiali m.in. nasze najnowsze inwestycje, ale także okolice – pstrągarnię w Mylofie, akwedukt w Fojutowie oraz CEPR w Szymbarku i skansen we Wdzydzach Kiszewskich.

 

 

 

Czersk. Komendant dziękuje mieszkańcom – 10.11.2009

Janicki: Było warto

 

Komendant Sławomir Janicki (na zdjęciu) przysłał do naszej redakcji podziękowanie, które kieruje do mieszkańców. Poniżej publikujemy jego treść:

„Podziękowanie

Z dniem 8 listopada 2009 roku decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach zostałem odwołany z pełnienia funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Czersku.

Chciałabym podziękować mieszkańcom miasta i gminy Czersk oraz całego powiatu chojnickiego za zaufanie i wspieranie w wszelkich przedsięwzięciach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym rejonie.

Jest mi niezmiernie miło stwierdzić, że w Czersku znaczna większość mieszkańców to osoby, które cenią porządek, a także są wymagające wobec siebie i innych.

Pamiętam, gdy 3 grudnia 2004 roku powierzono mi obowiązki komendanta. Wielu z Państwa życzliwie obserwowało to, co się zmieniało. Służba z mojego punktu widzenia nie była łatwą. Jednak dzisiaj patrząc z perspektywy minionych lat uważam, że było warto być z Państwem i służyć mieszkańcom Czerska i okolic. W moim przekonaniu, a Państwa opinii – nasze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dawały wymierne korzyści.

Dziękuję za wszystkie sytuacje, dni trudne i słowa krytyki. Dzięki tym opiniom starałem się zmieniać i poprawiać to, co nie było do końca dobre. Nasuwa mi się refleksja, że „ Prawo jest takie jak stosują je ludzie – to od ludzi zależy….”. Cieszę się, że miałem zaszczyt współpracować z Państwem, uczyć się na własnych potknięciach i pomagać rozwiązywać te najdrobniejsze problemy. Na pewno pozostają nieliczne sprawy, które nie zostały rozwiązane. Jednak życzę Państwu wytrwałości w ich rozwiązywaniu, przy równoczesnym korzystaniu z uprawnień, jakie dają Wam przepisy prawa.

Jeszcze raz chcę podziękować Wszystkim Mieszkańcom Czerska i okolic, Radzie Gminy Czersk, instytucjom, osobom prywatnym, kierownikom urzędów za współpracę i wspieranie działań wszystkich policjantów i policjantek pracujących wspólnie ze mną przez te niespełna pięć lat.

nadkom. Sławomir Janicki”

 

Czersk. Sławomir Janicki pożegnał się z radnymi – 26.11.2009

 

 

Dziś (26.11) tuż przed sesją Rady Miejskiej czerscy radni podziękowali za współpracę byłemu komendantowi Komisariatu Policji – Sławomirowi Janickiemu.

Ciepłe słowa padły również z ust burmistrza Marka Jankowskiego, który docenił zaangażowanie byłego szefa czerskich stróżów prawa.

Natomiast Sławomir Janicki podkreślał dobrą współpracę z samorządem. Stwierdził, że praca w gminie Czersk nie należała do łatwych. Zauważył również, że społeczeństwo będzie teraz miało szansę ocenić czy zmiany, które wprowadził przełożyły się na lepszą działalność miejscowej policji.
T.O.

Nadkom. Sławomir Janicki odebrał z rąk burmistrza Marka Jankowskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Sękielewskiego list gratulacyjny oraz kwiaty.