Program Wyborczy KWW Przyszłość Gminy Kaliska

Od czterech lat pełnię funkcję Wójta Gminy Kaliska. W tym okresie oprócz wykonywania wielu zadań rozwojowych Naszej Gminy ukończyłem również studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na wydziale architektury. Zdobyta wiedza, doświadczenie i wcześniejsze wykształcenie ekonomiczne, pozwoliło mi sprawnie dbać o fundusze gminy. W realizacji wyżej obranej drogi spotykam bardzo wielu życzliwych mieszkańców. Wsparcie to daje mi nieocenioną energię i motywację do rozwoju NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY. Jednak najważniejsze jest wsparcie mojej rodziny, małżonki Magdaleny i dzieci Julii i Przemysława.
Moje działania zawsze oparte są na uczciwym postępowaniu, solidnych fundamentach i poszanowaniu prawa i godności osobistej innych osób. Sukcesy samorządu, które udało się osiągnąć zostały zauważone przez Marszałka Województwa, który w 2013 roku wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie mojej osobie srebrnego medalu zasługi za długoletnią służbę. Z szacunku do Państwa zamieściłem w tej broszurze również sprawozdanie z wszystkich dokonań. Zachęcam do zapoznania się z każdą najmniejszą inwestycją zrealizowaną i naszymi planami.
W kolejnej kadencji zamierzam nadal budować GMINĘ, GOSPODARNĄ, ROZWOJOWĄ i NOWOCZESNĄ. Jako osoba stająca przed tymi wyborami, chcę podkreślić, że w tej kadencji przygotowałem naszą gminę na kolejne lata tak, aby można było dalej inwestować w jej rozwój. Ten sukces jest możliwy tylko dzięki bardzo dobrej współpracy z MIESZKAŃCAMI i Radą Gminy Kaliska. Odczuwam satysfakcję, że ten czas był wykorzystany doskonale, i że jest to Nasz Wspólny Sukces. Dlatego też, aby nie dopuścić do manipulowania faktami przedstawiam tę obszerną lekturę. Również tych, którzy nie odwiedzili jeszcze mojego bloga, zapraszam na stronę internetowa www.slawomirjanicki.pl oraz na fanpage KWW ”Przyszłość Gminy Kaliska”/Facebook.
Jestem przekonany, że kandydaci z komitetu PRZYSZŁOŚĆ GMINY KALISKA, których Państwu przedstawiam w tym informatorze, posiadają predyspozycje, doświadczenie i energię do realizacji kolejnych ambitnych planów. Wierzę, że ludzie dobrej woli potrafią właściwie ocenić dorobek minionego okresu. Mając przygotowane ważne projekty infrastruktury drogowej, projekty dalszej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i projekty społeczne uznałem, że moje doświadczenie, praca, determinacja i nowe pomysły nadal mogą służyć PRZYSZŁOŚCI GMINY KALISKA. Dlatego nadal powinniśmy realizować Nasze Plany i przy tym rozsądnie z jawnością i przejrzystością gospodarować pieniędzmi naszych mieszkańców. Proszę Państwa o udział w najbliższych wyborach i o Wasze głosy.

PW 1