Serdecznie dziękuję…

SZANOWNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY
Pragnę serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie w wyborach na stanowisko Wójta Gminy Kaliska.
Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i poparli moją kandydaturę.

Wspólnie z wybranymi Radnymi do Rady Gminy Kaliska nadal będziemy mądrze zarządzać naszą gminą i służyć wszystkim jej mieszkańcom tak,

aby przyniosło to sukces nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom.

Nasza Gmina posiada ogromny potencjał, przede wszystkim w nas – ludziach.

Ludziach, którzy m.in. budowali obiekty spełniające dziś funkcje obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, kulturalnych, edukacyjnych,

brali czynny udział w rozwoju gminy.

Na szczególną uwagę zasługują Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Emerytów, Kluby Sportowe,

instytucje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym i organizacje pozarządowe.

Będziemy kontynuować działania oraz inwestycje, jak i realizować szereg nowych projektów inwestycyjnych i społecznych.

Będziemy zwiększać Nasze starania, aby pozycja Gminy Kaliska wzrastała nie tylko w Powiecie Starogardzkim, ale całym województwie pomorskim – bo na to zasługujemy!

Dz2
Z  poważaniem

Wójt Gminy Kaliska    Sławomir Janicki