Radnemu Markowi Pryba – parking przedszkolny niepotrzebny…

Na ostatnim posiedzeniu komisji współnej Rady Gminy Kaliska zwołanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska w sprawie omówienia projektu budżetu na 2014 rok dwaj radni „słabo” dbali o środki dla miejscowości Kaliska. Wiele rzeczy może zadziwić, niektóre mogą szokować, inne śmieszą i do tego można się przyzwyczaić. Niestety sformułowania i propozycje „naszej opozycji” są trudne do określenia. Może słowo „sarkazm” może życiowe „pierepałki” byłyby tu właściwymi zwrotami?

P

Jakiś czas temu radny Marek Pryba i Zbigniew Szarafin stawali przeciwko łączeniu Przedszkola ze Szkołą w Kaliskach. Argumenty były różne i te z zakresu edukacji, opieki i bezpieczeństwa. Odbyła się nawet debata publiczna, na której byłem rozliczany z tego, gdzie będą przeznaczone oszczędności i czy w ogóle będą. Wtedy i teraz widocznie moje argumenty nie docierają. W mojej ocenie bezpieczeństwo dzieci nie pogorszyło się, to na dodatek chcemy wybudować parking przy przedszkolu po to, aby było bezpieczniej dla dzieci dowożonych przez rodziców. O dofinansowanie na budowę tego parkingu zamierzamy się starać w 2014 roku. Niestety radny Marek Pryba nie widzi sensu budowy tego parkingu. Powód – jest parking tylko dla pracowników.

PI

Cyt.wypowiedź z komisji:

Radny M. Pryba – zaproponował zdjęcie środków z działu 900, rozdział 90095, czyli parking przy przedszkolu, gdyż inwestycję tą uważa za nieuzasadnioną w kosztach i przesunąć te środki w kwocie 83. 000 zł do działu 60016 na inwestycję ul. Działkowej w miejscowości Piece.

Myśląc w ten sposób trzeba by rozebrać parking przy każdej ze szkół. Najbardziej zadziwiający był wniosek, aby pieniądze te przeznaczyć  na budowę ul. Działkowej w Piecach. Jaki cel przyświęca takiemu tokowi myślenia trudno zgadnąć? Chyba, że radny będzie kandydował z tego okręgu do Rady Gminy na kadencję 2014-2018. Z kolei radny Zbigniew Szarafin na komisji Edukacji Kultury i Spraw Społecznych /protokół komisji z 20.03.2013 roku strona nr 5, http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/592/doc20130425093346.pdf/ poszedł w propozycjach o krok dalej. Zaproponował, aby ten teren przeznaczyć na sprzedaż  z zaznaczeniem, że ma tam powstać apteka. I tu należy wtrącić jedno słowo –  to za poprzedniej kadencji sprzedano tak działkę przy Urzędzie Gminy w Kaliskach, (po prawej stronie urzędu), aż zapomniano wpisać owe przeznaczenie – pod bank. Działka stoi po dzień dzisiejszy niezabudowana. Oczywiście działkę sprzedano po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Kaliska, której Przewodniczącym był radny Szarafin.

Car Parking

Opozycja jest potrzebna, niekiedy twórcza. Powinna stać na straży demokracji, powinna patrzeć mądrze „władzy” na ręce. Przede wszystkim powinna działać dla dobra mieszkańców. Nie potrafię zrozumieć, co komu przeszkadza parking przy przedszkolu, który obecnie jest tam niezbędny tym bardziej, że ma on być skomunikowany z wyjazdem przy Ośrodku Zdrowia (czyli wjazd z jednej strony, a wyjazd z drugiej). Parking ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, które są dowożone do przedszkola. W końcu, gdy trzeba będzie dowieść dziecko niepełnosprawne to nie ma dogodnego utwardzonego parkingu. Można przytoczyć zwrot do takich zachowań „Quo vadis” Panowie radni.

Poniżej przedstawiam projekt parkingu. Nadmieniam, że gdy powstanie będzie on służył rodzicom dzieci dowożonych do przedszkola oraz będzie uzupełnieniem miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia, gdzie już dzisiaj brakuje miejsc postojowych.

Parking