1 % DLA NASZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Kaliskach

Strażacy kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy, podejmują coraz więcej zadań ratowniczych dla dobra społeczeństwa.
Jednak nie zawsze podczas akcji strażacy są należycie zabezpieczeni, a mimo to, z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia ratują innych, czasami płacąc za to wysoką cenę. Ciągle potrzebujemy lepszego sprzętu ratowniczego by móc szybciej i skuteczniej nieść pomoc potrzebującym.

Dokonane wpłaty będą wsparciem dla naszej OSP i przyczynią się do szybszych oraz bezpieczniejszych działań ratowniczych, a nie spowodują uszczerbku Waszego rodzinnego budżetu.
Zamiast cały podatek dochodowy przekazywać do Urzędu Skarbowego, prosimy o przekazania 1% na rzecz OSP. Liczymy na zrozumienie i pozytywne odniesienie się do naszego apelu.

Jak prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe:

OSP
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz Numer KRS: 0000116212. Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%” tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres.
Ochotnicza Straż Pożarna Kaliska,
ul. Nowowiejska 2b, 83-260 Kaliska, woj.pomorskie.

„Bogu na chwałę – ludziom na ratunek”

OSP 2_500x284