Wybory Sołtsów – Nowa Ordynacja Wyborcza…

W dniu 26 lutego 2015r Wójt Gminy Kaliska wydał obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów sołectw Gminy Kaliska.
Na podstawie§15 ust.1 statutu sołectw Gminy Kaliska (Uchwały Rady Gminy Kaliska od nr XLII/346/2014 do XLIII/353/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.) podaje się do wiadomości wyborcom, informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa:
1. Bartel Wielki – Beling Monika
2. Cieciorka – Solecka-Flisikowska Maria
3. Czarne – Wardziński Leszek i Zielińska Hanna
4. Dąbrowa – Lipska Alicja, Narloch Marlena
5. Iwiczno – Szandrach Franciszek
6. Kaliska – Głodek Kazimierz
7. Piece-Gulgowska Zdzisława i Marek Romanow
8. Studzienice – Kujawski Marian.

Zgodnie z §21 ust.4 w/w uchwały tj.” Jeśli w danym obwodzie wyborczym został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata”, w kilku sołectwach mamy już nowych sołtysów.

1. Bartel Wielki – Beling Monika
2. Cieciorka – Solecka-Flisikowska Maria
5. Iwiczno – Szandrach Franciszek
6 .Kaliska – Głodek Kazimierz
8. Studzienice – Kujawski Marian.

Wybory w pozostałych trzech sołectwach odbędą się 15 marca 2015 roku