INWESTYCJE i PROJEKTY – CO WYKONANO, A CO SIĘ ROBI.

Minęły dwa miesiące od ostatniego mojego wpisu na mojej stronie. Na wstępie przepraszam za  długą nieobecność na blogu. Ten okres, który był czasem wypoczynku przyniósł mi wiele nowych doświadczeń. Wakacje upłynęły pomyślnie dla inwestycji w Gminie Kaliska.

Zarząd Dróg Powiatowych w konsekwencji składanych wniosków naszych mieszkańców i samorządu zrealizował naprawę drogi powiatowej na odcinku Cieciorka – Płociczno. Szczególnie ważne dla bezpieczeństwa było poszerzenie poboczy na tym odcinku. W miejscowości Płociczno przy kościele wykonano boiska i ławeczki oraz wjazd na parking. Natomiast w miejscowości Cieciorka wykonano nową cześć chodnika.

W miesiącu sierpniu rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi gruntowej dla miejscowości Łążek. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego w ramach modernizacji dróg gruntowych o przeznaczeniu rolniczym. Droga ta ma duże znaczenie dla okolicznych mieszkańców, jak i osób posiadających domki letniskowe w tym malowniczym zakątku gminy.

Zarządca Drogi Powiatowej, na nasz wniosek, wykonał wyrównanie części poboczy na odcinku drogi Iwiczno – Czarne.

W miejscowości Piece ruszyła budowa kanalizacji i modernizacji wodociągu. Prace trwają zarówno w Piecach, jak i na oczyszczalni w Kaliskach. Inwestycja była przygotowana za poprzedniego wójta.

Na boisku sportowym w Piecach trwają prace renowacyjne. Znaczną cześć prac mieszkańcy wykonują sami, aby przystosować boisko do rozgrywek. Rada Gminy na ostatniej sesji wyraziła zgodę, aby dokupić część terenu przylegającego do boiska w celu przygotowania dojazdu do budynku świetlico-szatni.

Dla miejscowości Studziennice przygotowano dokumentację projektową, aby zmodernizować świetlicę wiejską. W tym roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

W miejscowości Bartel dokonano odbudowy budynku gospodarczego i zagospodarowania terenu. Zadanie to otrzymało dofinansowanie – inwestycja była przygotowana przez poprzedniego wójta.

Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach dróg i gruntów przeznaczenia rolniczego drogi gruntowej Frank – Strych nie otrzymał dofinansowania.

Zlecono przygotowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne i chodnik przy ul. Krętej w miejscowości Frank.

Najwięcej działań wykonano w miejscowości Kaliska.

*Przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę skrzyżowania przy ul. Nowowiejskiej i Długiej z budową ciągu pieszego w kierunku przedszkola.

*Wykonano projekt organizacji ruchu dla całej miejscowości Kaliska. Wkrótce zostaną zakupione brakujące znaki.

*W centrum miejscowości wymieniono stare lampy na nowe celem dopasowania do inwestycji, którą zlecił poprzedni wójt tj. założenie lamp na ulicy Długiej od torów w stronę kościoła i na ulicy  Nowowiejskiej do Ośrodka Zdrowia.

*Na ulicy Długiej ułożono nowy krawężnik na odcinku od przystanku do targowiska.

*W sierpniu podpisano umowę na budowę kompleksu sportowego „ORLIK”. Warto chwilę zatrzymać się przy tej inwestycji. Po raz pierwszy gminy mogą skorzystać z 80% dofinansowania. Nasza Gmina otrzyma takie wsparcie w kwocie ok. 800 tyś złotych.  Warto zadać sobie pytanie.

Które z rozwiązań jest lepsze? Czy powstanie Olika, czy to proponowane przez poprzedniego wójta, gdzie miało powstać drugie pełnowymiarowe boisko za kwotę 2,4 mln złotych?

W proponowanym przeze mnie rozwiązaniu wydajemy niespełna 300 tyś złotych naszych środków, a w wersji proponowanej przez poprzedniego wójta była to kwota 4 razy większa tj.:  1.200.000 złotych ze środków własnych. Dodam tylko, że na chwilę obecną nie ma możliwości otrzymania dofinansowania do pełnowymiarowego boiska.

Po drugie rezygnujemy z dokończenia „hoteliku”, a w to miejsce proponujemy powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. Rada Gminy zaaprobowała ten projekt  i dzięki niemu będzie można dokończyć poddasze Gimnazjum za kwotę w 100% dofinansowaną. Szacunkowy koszt dokończenia  inwestycji mieści się w przedziale od 600 do 800 tyś złotych. Koszty, jakie poniesie gmina to koszty dokumentacji – około 20 tyś złotych.

*Kolejną, drobną inwestycją było przystosowanie w szkole sal i sanitariatów dla potrzeb przedszkola. Pozwoliło to na zwiększenie ilości miejsc. W tym roku po raz pierwszy nie zabraknie dla  nikogo miejsca w przedszkolu.  Uważam, że jest to dobre rozwiązanie tym bardziej, że liczebność dzieci w szkole zmalała o około 200 uczniów w porównaniu z najlepszym okresem.

 

Wykonano inne drobne zadania i inwestycje. Przedstawimy je na wrześniowych zebraniach z mieszkańcami sołectw. Zapraszam na spotkania sołeckie.